MENUZOEKEN
Privacy
Het vastleggen van persoonsgegevens door OBS Potmarge 

Op  wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Digitaal leermateriaal en persoonsgegevens
Op onze school maken we ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van deze leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Privacyreglement Proloog
In het privacyreglement van Proloog is beschreven hoe wij als school omgaan met onze leerlinggegevens en wat de rechten zijn van u als ouders en van leerlingen. Daarnaast kent Proloog een Social Media reglement.

Voor meer informatie en deze documenten verwijzen wij u naar de website van Proloog: www.proloog.nl/privacy

realisatie
web2work